Nỗi niềm Covid

Chúng ta cứ tưởng những gì mắt thường không thể nhìn thấy, tay không thể cầm nắm, giác quan không thể cảm nhận thì những thứ ấy không tồn tại hoặc có tồn tại đi chăng nữa thì nó cũng chẳng làm được gì lớn lao. Nhưng không, cơn đại dịch có lẽ phần nào đã làm chúng ta phải suy nghĩ lại về quan điểm trên.

The post Nỗi niềm Covid appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org