Hình ảnh Dâng hoa kính Đức Mẹ của Thiếu Nhi Giáo họ Ngọc Hồi tại Giáo xứ

Vào Chúa Nhật IV Phục Sinh (12/5/2019), các em Thiếu Nhi Giáo họ Ngọc Hồi đã về với Giáo xứ để dâng những đóa hoa, điệu múa, câu ca lên Đức Mẹ trong Tháng Hoa này. Cộng đoàn tham dự đã hòa cùng với các em Thiếu nhi Giáo họ Ngọc Hồi tỏ lòng thành kính dâng lên Mẹ Của Ngàn Hoa những bông hoa sắc hương, với tâm tình con thảo.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: Giuse SONG HÀO
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ