Đạo tại tâm – Truyện ngắn Về hành trình trinh phục một tâm hồn

“Đạo tại tâm mà em”- lời nói này của anh khiến tôi cả đêm không thể chợp mắt nổi, đó khác nào là lời tuyên bố rõ ràng rằng anh sẽ không theo đạo, không xin rửa tội, cũng đồng nghĩa chúng tôi sẽ chẳng thể đến được với nhau, vì tôi biết bố tôi sẽ không chấp nhận điều này…

The post Đạo tại tâm – Truyện ngắn Về hành trình trinh phục một tâm hồn appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org